Własne komendy (tworzenie aliasów)

Definicja:

alias to komenda w powłokach systemów Unix i Linux (np. csh, bash, Korn shell), która umożliwia zastąpienia wielu słów jednym słowem. Poleceniem alias często posługuje celem skrócenia komend systemowych lub dodania parametrów do istniejących komend. Zdefiniowane aliasy obowiązują w sesji powłoki.

Dlatego jak widzicie całkiem to jest przydatne. Zajmiemy się dzisiaj wyjaśnieniem jak taki alias stworzyć. To nic trudnego, wręcz bym powiedział to jest bardzo proste. W katalogu użytkownika istnieje ukryty plik. W tym pliku się właśnie definiuje aliasy użytkownika. Oto ścieżka do tego pliku:

/home/<user>/.bashrc

Zatem uruchomimy sobie ten plik i przejrzyjmy sobie co tam jest. Nie potrzebujemy uprawnień administratora by edytować ten plik.

nano /home/<user>/.bashrc

Oto przykładowe aliasy które już można znaleźć w tym pliku. Niektóre są włączone, niektóre nie:

alias ls='ls --color=auto'
   #alias dir='dir --color=auto'
    #alias vdir='vdir --color=auto'

    #alias grep='grep --color=auto'
    #alias fgrep='fgrep --color=auto'
    #alias egrep='egrep --color=auto'
#alias ll='ls -l'
#alias la='ls -A'
#alias l='ls -CF'

No i teraz już wiemy dlaczego czasem wyniki komendy są takie kolorowe, parametr –color=auto to dla nas robi. Możemy włączyć ten parametr do innych komend. Wystarczy, że usuniemy # sprzed wyrazem alias.

Spróbujmy wymyślić jakąś przydatną komendę. Może byśmy skrócili sobie polecenie wyłączania komputera z systemctl poweroff do samego off? Spróbujmy. Do pliku .bashrc wprowadźmy następującą linijkę:

alias off='sudo systemctl poweroff'

Zapisujemy plik. Sprawdźmy jak to działa. Żeby komenda weszła w życie nie musimy uruchamiać ponownie komputera, wystarczy, że się wylogujemy i zalogujemy się z powrotem.
Po wpisaniu w terminal prostego off prosi nas o hasło i komputer się wyłącza. Zatem wszystko ładnie działa.

Napiszmy alias który zrobi dla nas 3 rzeczy:
1. Usunie zbędne, nieużywane pakiety
2. Zrobi update listy pakietów
3. Zrobi automatycznie upgrade wszystkich pakietów

#Niech komenda się nazywa auu (A)utoremove, (U)pdate, (U)pgrade. Wpisujemy taką linijkę do pliku .bashrc
alias auu='sudo apt-get autoremove -y && sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y'

#Przy okazji dopiszmy sobie alias na ponowne uruchomienie komputera. Niech to będzie rb
alias rb='sudo systemctl reboot'

#Skrót na konfigurację znaków w konsoli TTY
alias cmdcfg='sudo dpkg-reconfigure console-setup'

#Skrót do edycji repozytorium. Będziemy wpisywać tylko repo
alias repo='sudo nano /etc/apt/sources.list'

#Sprawdzanie dostępności oprogramowania w repozytoriach. Będziemy wywoływać check <nazwapaczki>
alias check='sudo apt search'

Po dodaniu linijek zapisujemy i zamykamy edytor tekstu; następnie się wylogowujemy i logujemy się ponownie. Nowe komendy już powinny działać. Od razu się prościej żyje 🙂

Pozdrawiam

Souler

Related posts

Leave a Comment