Własne komendy (tworzenie aliasów)

Definicja: alias to komenda w powłokach systemów Unix i Linux (np. csh, bash, Korn shell), która umożliwia zastąpienia wielu słów jednym słowem. Poleceniem alias często posługuje celem skrócenia komend systemowych lub dodania parametrów do istniejących komend. Zdefiniowane aliasy obowiązują w sesji powłoki. Dlatego jak widzicie całkiem to jest przydatne. Zajmiemy się dzisiaj wyjaśnieniem jak taki alias stworzyć. To nic trudnego, wręcz bym powiedział to jest bardzo proste. W katalogu użytkownika istnieje ukryty plik. W tym pliku się właśnie definiuje aliasy użytkownika. Oto ścieżka do tego pliku: /home/<user>/.bashrc Zatem uruchomimy sobie ten plik i przejrzyjmy sobie co tam…

Read More