Repozytoria Debiana

Repozytorium (łac. repositorium) – miejsce uporządkowanego przechowywania dokumentów, z których wszystkie przeznaczone są do udostępniania. Dziś termin stosowany jest również w odniesieniu do najrozmaitszych zasobów cyfrowych (baz danych, zbioru pakietów czy kodów źródłowych), np. w Internecie.

Wikipedia

W systemach Linux mianem repozytorium określamy źródło oprogramowania. Może to być płyta CD/DVD, pendrive, ale najczęściej korzystamy z repozytorium znajdujących się na serwerach w sieci. W tz. repozytorium znajdziemy nie tylko programy, ale także biblioteki oraz wtyczki. Oprogramowanie jest przedstawione w postaci pakietów, które łatwo zainstalować. Czasem bywa tak, że program korzysta z różnych bibliotek/pakietów. W tym przypadku jest mowa o spełnianiu zależności. Bywa tak, że nie możemy zainstalować danego programu/pakietu, ponieważ zależności nie są spełnione. W tym przypadku trzeba zadbać o to, by zainstalować brakujące lub nieaktualne pakiety, żeby zainstalować pakiet na którym nam zależy.

W systemie Debian rozróżniamy repozytoria:

 • DebianStable: oficjalne repozytorium Debiana dla bieżącego wydania

 • StableProposedUpdates: oficjalne repozytorium Debiana z nadchodzącymi wydaniami punktowymi (bezpieczeństwo i ważne poprawki błędów co ~ 2 miesiące)

 • StableUpdates: oficjalne repozytorium Debiana dla zmian, które nie mogą czekać na następne wydanie punktowe, pakiety są również dodawane do StableProposedUpdates w celu włączenia do następnego wydania punktowego

 • DebianSecurity: oficjalne repozytorium Debiana zawierające częste aktualizacje zabezpieczeń

 • DebianBackports: nowsze wersje niektórych pakietów, kompatybilne z DebianStable.

 • DebianTesting: aktualny stan rozwoju następnej stabilnej dystrybucji Debiana

 • DebianUnstable: krocząca wersja rozwojowa zawierająca najnowsze pakiety

 • DebianExperimental: wersja rozwojowa zawierająca pakiety eksperymentalne / alfa / beta / nieprzetestowane

W systemie Debian rozróżniamy następujące tekstowe menadżery pakietów:

 • apt

 • apt-get

 • aptitude

Żeby się przyjrzeć każdemu z menadżerów pakietów i zobaczyć jakie opcje posiadają wystarczy do nich dopisać –help

apt --help

Przykładowa linijka poleceń odświeżania listy pakietów, instalacji uaktualnień oraz instalacji menadżera pakietów Aptitude może wyglądać tak:

sudo apt update && sudo apt upgrade && sudo apt install aptitude

Do graficznych menadżerów pakietów zaliczamy np. program Synaptic.

Lista aktualnych używanych przez system repozytoriów znajduje się w pliku umiejscowionym w /etc/apt/sources.list

W celu edycji listy repozytoriów za pomocą wiersza poleceń używając edytora teksty vi lub nano:

nano /etc/apt/sources.list

W systemie Debian 10 Buster edytować repozytoria można za pomocą komendy z wiersza poleceń:

sudo apt edit-sources

… po czym wybieramy edytor tekstu i przechodzimy do edycji pliku sources.list

Repozytoria są przedstawione w następującym formacie:

deb http://site.example.com/debian dystrybucja składowa1 składowa2 składowa3
deb-src http://site.example.com/debian dystrybucja składowa1 składowa2 składowa3

Pierwsze słowo w każdej linii, deb lub deb-src, wskazuje typ archiwum. Deb wskazuje, że archiwum zawiera pakiety binarne (deb), wstępnie skompilowane pakiety, których normalnie używamy. Deb-src wskazuje pakiety źródłowe, które są oryginalnymi źródłami programu oraz plikiem kontrolnym Debiana (.dsc) i plikiem diff.gz zawierającym zmiany potrzebne do spakowania programu.
Następny wpis w wierszu to adres URL repozytorium, z którego chcesz pobrać pakiety. Główna lista serwerów lustrzanych repozytorium Debiana znajduje się tutaj.
„Dystrybucją” może być odpowiednio nazwa / alias kodu wydania (jessie, stretch, buster, sid) lub klasa wydania (oldstable, stable, testing, unstable). Jeśli chcesz śledzić klasę wydania, użyj nazwy klasy, a jeśli chcesz śledzić wydanie punktowe Debiana, użyj nazwy kodowej. Unikaj używania stabilnego w pliku sources.list, ponieważ powoduje to nieprzyjemne niespodzianki i zepsute systemy, gdy zostanie wydane następne wydanie; aktualizacja do nowej wersji powinna być przemyślanym, ostrożnym działaniem, a edycja pliku raz na dwa lata nie jest obciążeniem.

Składowe

 • main składa się z pakietów zgodnych z DFSG, które nie wymagają oprogramowania spoza tego obszaru. To jedyne pakiety uważane za część dystrybucji Debiana.

 • contrib zawierają oprogramowanie zgodne z DFSG, ale mają zależności nie w main (prawdopodobnie spakowane dla Debiana jako non-free).

 • non-free zawiera oprogramowanie, które nie jest zgodne z DFSG.

Poniżej znajduje się przykład sources.list dla Debiana 10 / Buster.

deb http://deb.debian.org/debian buster main
deb-src http://deb.debian.org/debian buster main

deb http://deb.debian.org/debian-security/ buster/updates main
deb-src http://deb.debian.org/debian-security/ buster/updates main

deb http://deb.debian.org/debian buster-updates main
deb-src http://deb.debian.org/debian buster-updates main

Jeśli potrzebujesz również składników contrib i non-free, dodaj contrib i non-free po main. Na przykład dla Debian 10 / Buster:

deb http://deb.debian.org/debian buster main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian buster main contrib non-free

deb http://deb.debian.org/debian-security/ buster/updates main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian-security/ buster/updates main contrib non-free

deb http://deb.debian.org/debian buster-updates main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian buster-updates main contrib non-free

Jeśli potrzebujesz również Backports, contrib i non-free komponenty, dodaj linie buster-backports. Na przykład dla Debian 10 / Buster:

deb http://deb.debian.org/debian buster-backports main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian buster-backports main contrib non-free

Aby zaktualizować z wersji stabilnej do wersji testowej, jeśli masz już zainstalowaną wersję stabilną:
1. Edytuj źródła apt, zmieniając „stable” (lub buster – aktualny kryptonim dla stabilnego) na „testing” (lub “bullseye“, aktualny kod dla następnego stabilnego wydania).
2. Usuń, wyłącz lub skomentuj źródła apt aktualizacji stabilnych zabezpieczeń (wszystko, co zawiera security.debian.org).
3. Usuń, wyłącz lub skomentuj wszelkie inne źródła apt specyficzne dla stabilnej wersji, takie jak * -backports lub * -updates.
4. Sprawdź, czy Twoja instalacja nie jest poprawiona do konkretnego wydania w /etc/apt/apt.conf.d/00default-release

Nazwa kodowa następnej stabilnej wersji, np. „bullseye” będzie śledzić „bullseye” poprzez przejście do „stable”, a później oldstable, podczas gdy „testing” będzie kontynuowane po nowej stabilnej wersji. Jeśli wolisz śledzić wydanie Bullseye, gdy stanie się stabilne, zaktualizuj źródła apt, zastępując „stable” lub „testing” przez „bullseye”.

Related posts

Leave a Comment