Links2 (przeglądarka www)

Links2 jest to przeglądarka stron www działająca w trybie tekstowym, ale nie tylko. Przeglądarka prezentuje strony w oparciu o tekstowy interfejs użytkownika, ale może działać w środowisku X-Window wyświetlając również grafikę. Links2 jest programem Unixowym; działa na systemach Linux, BSD, ale też na Microsoft Windows. Program jest przetłumaczony na 33 języki w tym język polski. Do jego funkcjonalności należy:

 • Działa na systemach UNIX w tym Linux, BSD oraz Microsoft Windows

 • Może działać również w trybie graficznym przy obsłudze X-Window i innymi

 • Obsługuje myszkę (pakiet PGM)

 • Obsługuje kolory

 • Może być użyty spod sesji telnet/ssh

 • Wspiera HTML 4 (bez CSS)

 • Wspiera HTTP 1.1

 • Potrafi wyświetlać tabelki i linie w trybie tekstowym jak i graficznym

 • Wsparcie dla plików GIF, JPEG, PNG, XBM, TIFF w trybie graficznym oraz wyświetlać animację

 • Obsługa zakładek

 • Potrafi pobierać pliki w tle

 • Potrafi automatycznie wznawiać połączenia

 • Wsparcie dla programu pocztowego, klienta telnet, Tn3270, MMS oraz Magnet oraz innych typów MIME

 • 48-bitowa, wysokiej jakości korekcja gamma obrazu, resampling i dithering Floyda-Steinberga we wszystkich głębiach kolorów

 • Resampling czcionek (antyaliasing) dla praktycznie nieograniczonego zakresu częstotliwości, optymalizacja czcionek i obrazów dla LCD.

 • Wbudowane czcionki w pliku wykonywalnym bez polegania na czcionkach zainstalowanych w systemie

 • W trybie graficznym Links obsługuje czcionki Unicode, w których każdy punkt kodowy reprezentuje jeden glyph. Nie komponuje się w językach takich jak Hhmer

 • W trybie tekstowym istnieje dodatkowy wymóg – Links2 obsługuje czcionki, w których każdy glyph ma dokładnie jeden znak szerokości komórki

 • Obsługuje tylko kierunek tekstu od lewej do prawej

 • Dostosowywane przez użytkownika menu, rozmiar czcionki HTML i współczynnik powiększenia obrazu

 • Regulowane przez użytkownika wartości gamma wyświetlacza (czerwony, zielony, niebieski), korekcja współczynnika korekcji warunków oglądania oraz precyzyjna kalibracja monitora i łączy na wzorcu kalibracyjnym

 • Automatyczna korekcja współczynnika kształtu dla trybów takich jak 640×200, 640×400, 320×200 z regulowaną przez użytkownika ręczną korekcją współczynnika kształtu

 • Obsługa myszy z jednym kółkiem (przewijanie w pionie), myszy z dwoma kółkami (przewijanie w pionie i poziomie) oraz płynne przewijanie przez chwytanie za pomocą myszy (bez użycia kółka)

Google

Ustawienia terminala

Klawiszologia

Strona domowa programu

Dział Downloads

Instalacja w systemach Debian/Ubuntu:

sudo apt-get install links2

Instalacja w systemie Arch:

sudo pacman -S links2

Gdy chcemy bezpośrednio otworzyć stronę wywołujemy:

links2 www.tech.souler.pl

W celu wywołania paska opcji wduszamy przycisk ESC. Gdy chcemy wprowadzić adres strony używamy przycisku litery G. Poruszamy się po linkach strzałkami góra/dół, a po stronach poprzednia/następna lewo/prawo. Żeby przewijać stronę w lewo i prawo używamy skrótów [ i ]. W celu niezależnego przewijania strony używamy przycisków PgUp i PgDn. Listę zakładek otwieramy za pomocą literki S. By wyszukać tekst na stronie używamy skrótu /. Jeżeli chcemy zobaczyć stronę w trybie kodu HTML wciskamy przycisk \. Wychodzimy z programu za pomocą przycisku Q. Pełna klawiszologia lub też lista skrótów znajduje się pod przyciskiem F1.

Żeby uruchomić Linksa z obsługą zdjęć i obrazów wywołujemy dodatkowy parametr:

links2 -g www.tech.souler.pl

lub

links2 -driver x www.tech.souler.pl

Gdy chcemy przeglądać strony anonimowo wywołujemy parametr:

links2 -anonymous www.tech.souler.pl

Gdy chcemy by nasz tekstowy Links miał dodatkowe kolory wciskamy ESC->Ustawienia->Opce terminala->Kolor

Przykładowo gdy chcesz zobaczyć jak działa pobieranie plików w tle i pobrać mój pierwszy album, chcąc obejrzeć okładkę, ale mimo wszystko chcesz zrobić to anonimowo, wywołaj opcję:

links2 -driver x -anonymous http://www.souler.pl/?page_id=1301

Related posts

Leave a Comment