ffmpeg (konwersja plików multimedialnych)

Opis:

FFmpeg to wiodąca platforma multimedialna, zdolna do dekodowania, kodowania, transkodowania, multipleksowania, demultipleksowania, przesyłania strumieniowego, filtrowania i odtwarzania prawie wszystkiego, co stworzyli ludzie i maszyny. Obsługuje najbardziej nieznane starożytne formaty, aż do najnowocześniejszych. Nieważne, czy zostały zaprojektowane przez jakiś komitet normalizacyjny, społeczność czy korporację. Jest również wysoce przenośny: FFmpeg kompiluje, uruchamia i przekazuje naszą infrastrukturę testową FATE w systemach Linux, Mac OS X, Microsoft Windows, BSD, Solaris itp. W różnych środowiskach kompilacji, architekturach maszyn i konfiguracjach.

Strona główna projektu

Pewnego pięknego dnia postanowiłem sobie obejrzeć film. Kawa pięknie pachniała, plik był gotowy, zgrany na pendrive. Udałem się z nim oraz z kawą do salonu gdzie był telewizor z dekoderem. Podłączyłem pendrive do dekodera i wybrałem plik z filmem. A tu ZONG! “Nieobsługiwany format pliku”. I co teraz? Czy naprawdę musi mi to popsuć dzisiejszy dzień? Tu z pomocą nadchodzi paczka ffmpeg, która zaradzi, skonwertuje plik do odpowiedniego formatu.

Instalacja

Ubuntu/Debian:

sudo apt install ffmpeg

Arch Linux:

sudo pacman -S ffmpeg

W tym momencie zostanie pobrany program oraz niezbędne kodeki.

Opis działania:

Najprościej rzecz ujmując i nie biorąc pod uwagę dodatkowych parametrów można to zrobić prosto w ten sposób:

ffmpeg -i <plik wejściowy> <plik wyjściowy>

Czyli wyglądać to będzie tak:

ffmpeg -i przykładWE.mp4 przykładWY.avi

Przykłady dodatkowych opcji:

Ustawienia wideo do 64kb/s:

ffmpeg -i input.avi -b:v 64k -bufsize 64k output.avi

Ustawienia programu do 24 klatek na sekundę:

ffmpeg -i input.avi -r 24 output.avi

Aby wymusić liczbę klatek na sekundę pliku wejściowego (dotyczy tylko formatów RAW) do 1 kl./s, a liczbę klatek pliku wyjściowego na 24 kl./s:

ffmpeg -r 1 -i input.m2v -r 24 output.avi

Ffmpeg potrafi konwertować również pliki audio. Dla przykładu:

ffmpeg -i nuta.wav nuta.mp3

To nie wszystko. Możemy również odtworzyć pliki za pomocą polecenia ffplay:

ffplay film.mkv

Ffmpeg daje też możliwość przykładowo wycięcia sceny z filmu

ffmpeg -ss CZAS_OD -d DŁUGOŚĆ -i PLIK_ŹRÓDŁOWY -c copy PLIK_DOCELOWY

lub

ffmpeg -ss CZAS_OD -to CZAS_DO -i PLIK_ŹRÓDŁOWY -c copy PLIK_DOCELOWY

FFmpeg może przechwytywać z ekranu monitora jeśli używasz X11.

1
ffmpeg -f x11grab -r 25 -s 800x600 -i :0.0 ~/nagranie.mpg
### 0.0 to jest wyświetlanego ekranu numer na twoim X11 serwerze, tak samo jak zmienna środowiskowa DISPLAY.

I wiele więcej…

Pozdrawiam
Souler

Related posts

Leave a Comment